จป.บริหาร

รหัสสินค้า : JP002

ราคา

THB 1,200.00


THB 1,500.00

 (-20%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 1,200.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 

Course : Safety Officer in Management Level

การฝึกอบรม : ทฤษฎี 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เวลาอบรม : 08.30 - 16.30 น.

Visitors: 50,178