การยศาสตร์ในที่ทำงาน

หลักสูตร การยศาสตร์ในที่ทำงาน
           สภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม ด้วยปัจจัยเสี่ยง เช่น แสงสว่าง, เสียงดัง, อุณหภูมิ, ความสั่นสะเทือน, ความเร็วของเครื่องจักร, งานซ้ำซาก อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ  ที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับสัดส่วนของร่างกายผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ทำด้วยท่าทางการทำงานที่ฝืนธรรมชาติ เช่น งานที่ต้องมีการบิดโค้งงอของข้อมือ งอแขน การงอศอก การจับ โดยเฉพาะนิ้วมือซ้ำๆ งานที่ต้องก้มศีรษะ ก้มหลัง บิดเอี้ยวตัว เอื้อมหรือยกสิ่งของขึ้นสุดแขนจากผลรวมของสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน พบว่าปัญหาด้านการยศาสตร์ ก่อเกิดปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ประการ ประกอบด้วย
1.การยกเคลื่อนย้ายของหนัก 2.การบาดเจ็บจากท่าทางการทำงาน 3.การเคลื่อนย้ายของหนัก 4.อาการเจ็บป่วยจากท่าทางการทำงาน

            ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยศาสตร์ อันจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการประสบอันตราย และสุขอนามัย บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จึงได้เสนอการฝึกอบรมภายในหลักสูตร “การยศาสตร์ในที่ทำงาน” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการทำงาน และการป้องกันการเจ็บป่วย บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อไป

           

 

หลักสูตร : การศาสตร์ในที่ทำงาน  
Course  : -
 
การฝึกอบรม : ทฤษฎี 
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
1 วัน  (6 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : - (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
- (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,806