ตารางอบรมจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม เดอะ กลาเซีย จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร วิทยากรความปลอดภัย (Train the SafetyTrainer)
ราคา : สมาชิก 4,500 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่  
     
เลื่อน       7-8       
หลักสูตร จป.บริหาร (Safety Officer in Management Level)
ราคา : สมาชิก 2,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน

วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่           24-25       
     
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (Safety Officer in Supervisory Level)
ราคา : สมาชิก 2,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน

วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่      
  เลื่อน    21-22        19-20   
หลักสูตร จป.เทคนิค (Safety Officer in Technique Level) 
ราคา : สมาชิก 3,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 3,500 บาท/ท่าน

วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่            
23-25           
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (คปอ.) (Occupational Safety,Health and Environment Committee)
ราคา : สมาชิก 2,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่           26-27             

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety work at height Training Course)
ราคา : สมาชิก 2,500 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน

วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่               15        15 
หลักสูตร วิศวกรรม
หลักสูตร การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation and Inspection of Scaffolding)
ราคา : สมาชิก 4,000 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 4,500 บาท/ท่าน

วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่              18-19          


ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,803