หลักสูตร การใช้งานระบบล็อกและติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย

 หลักสูตร "การใช้งานระบบล็อกและติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย"

      ปัจจุบันการนำระบบ Lockout & Tagout มาใช้ ได้ช่วยป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี แต่โดยส่วนใหญ่มักจะไม่นำมาใช้งานกันอย่างจริงจัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียหลายครั้ง โดยมักจะเกิดจากการเข้าไปซ่อมบำรุง หรือติดตั้งระบบในกระบวนการต่างๆของเครื่องจักร หรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดระบบต่างๆ โดยหลายครั้งเกิดจากการเข้าใจผิดเสมอว่ากระบวนการเหล่านั้นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงทำการเปิดระบบ หรือกระบวนการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย โดยบางครั้งรุนแรงถึงแก่ชีวิต 
       การใช้ระบบ Lock out & Tag out อย่างจริงจัง เพราะเนื่องจากการขาดความเข้ารู้ ความเข้าใจความจำเป็น และประโยชน์ของการนำระบบ Lock out & Tag out ไปใช้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องเสนอโครงการการนำระบบ Lock out & Tag out ไปใช้ อย่างจริงจัง
       บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ  และทักษะในการบริหารงานคุณภาพงานด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน จึงได้เสนอการอบรม การบริหารงาน ระบบล็อค และระบบป้ายทะเบียน อย่างมีประสิทธิภาพ” (Lock out & Tag outManagement for (Efficiency) โดยจะฝึกอบรมถึงแนวทางการจัดทำระบบ Lock out & Tag out ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามที่ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552" ประกาศกำหนดไว้

 

หลักสูตร : ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย
Course  : 
Lockout Tagout Training Course

การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
1 วัน  (6 ชั่วโมง) 
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 2,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
2,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย
(Lockout Tagout Training Course)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่         15         15    

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,805