“วิทยากรความปลอดภัย” (Train the SafetyTrainer)

หลักสูตร “วิทยากรความปลอดภัย” (Train the SafetyTrainer) 

    อ้างถึง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้นายจ้างจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้างทุกคนในองค์กร โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิค และวิธีการที่น่าสนใจในการถ่ายทอดให้กับผู้ฟัง ต้องอาศัยจังหวะในการพูด บุคลิกภาพ น้ำเสียง และลีลาการพูดต้องประทับใจผู้รับฟังบรรยาย 
   ดังนั้นทางบริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีความยินดีที่จะเสนอหลักสูตรอบรม เรื่อง“วิทยากรความปลอดภัย” (Train the Safety Trainer) เพื่อเติมเต็มความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ การฝึกใช้น้ำเสียง และจังหวะในการพูดหลากหลายวิธีการ จากวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญใน ด้านความปลอดภัยในการทำงานประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

 

หลักสูตร : วิทยากรความปลอดภัย 
Course  : (Train The Trainer Safety)
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติการใช้น้ำเสียง กริยาท่าทาง
ระยะเวลาการฝึกอบรม :
2 วัน  (12 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 5,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก :
4,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กำหนดการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปี 2563 
(Public Training)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่  25-26      22-23       22-23      26-27   
  
กรุณากรอกข้อความ...

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,803