จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

 หลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
    การทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานด้านความปลอดภัยฯ ต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ  อย่างมากมาย โดยการสร้างจิตสำนึก ต่อบุคลากร จะช่วยส่งเสริม/กระตุ้นให้บุคลากรมีความปรารถนาหรือความตั้งใจที่จะทำงานอย่างปลอดภัยเต็มที่ รวมทั้งทุ่มเทและสามารถแก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นวัฒธรรมความปลอดภัยในองค์กรต่อไป
     ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นกำลังสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กร บริษัทเค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมภายในหลักสูตร“การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

                                     

หลักสูตร : จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
Course  : -

การฝึกอบรม : ทฤษฎี 
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
1 วัน  (6 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : - (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
- (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,805