หลักสูตร “การใช้งานรถกระเช้าอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี”

หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า
BOOM LIFT FOR SAFETY

    รถยก รถกระเช้าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Handing) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธี และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2552 เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร พนักงานที่มีหน้าที่ขับรถยก จึงควรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี อาทิ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยก เทคนิคการขับรถให้ถูกวิธีและปลอดภัย หลักการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการสูญเสียต่อสินค้าระหว่างการปฏิบัติงาน และลดอุบัติเหตุในการทำงาน
    บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้พนักงาน  และการพัฒนาทักษะ เพื่อให้องค์กรท่านเกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงได้เสนอหลักสูตร เพื่ออบรมภายบริษัท หลักสูตร การใช้งานรถกระเช้าอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี”

 

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า 
Course  : 
Boom Lift for Safety Training Course

การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
1 วัน  (6 ชั่วโมง) 
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 2,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
2,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
In-House ราคาสมาชิก : 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
                                                     
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า
(Boom Lift / Scissor Lift for Safety Training Course)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่     16       16  20      19  

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,620