การทำงานบนที่สูง

 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 
           การทำงานบนที่สูงนั้น หมายถึงการทำงานที่สูงกว่าพื้นดินขึ้นไปมากกว่า เมตรขึ้นไป จากพื้นหรือโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราวที่มีความสูงเหนือพื้นดิน ซึ่งจะต้องมีคนขึ้นไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงส่วนพื้นล่างของหลุมซึ่งกว้างพอที่คนสามารถพลัดตกลงไปได้ 
Visitors: 98,619