หลักสูตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น

หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) (3 ผู้)
Course  : 
Cranes Operator, Rigger ,Signal Man (Overhead Cranes)
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
2 วัน (16 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 4,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 3
,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) (3 ผู้)
(Cranes Operator, Rigger ,Signal Man(Overhead Cranes)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่      6-7              
 
หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) (4 ผู้) 
Course  : 
Cranes Operator, Rigger ,Signal Man , Supervisor (Overhead Cranes)
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
2 วัน (18 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 5,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
4,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) (4 ผู้)
(Cranes Operator, Rigger ,Signal Man , Supervisor(Overhead Cranes)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่     17-19         17-19    26-28
 
หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) (4 ผู้) 
Course  : 
Cranes Operator, Rigger ,Signal Man , Supervisor (Mobile Cranes)
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม :
2 วัน (18 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 5,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก :
4,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) (4 ผู้)
(Cranes Operator, Rigger ,Signal Man , Supervisor((Mobile Cranes)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่             13-15    28-30      
   
    

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com


Visitors: 98,620