การติดตั้ง/ตรวจสอบนั่งร้าน

หลักสูตร : การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน 
Course  :
 Installation and Inspection of Scaffolding
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2
 วัน  (12 ชั่วโมง) 
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 4,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 4
,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
(Installation and Inspection of Scaffolding)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่   18-19     22-23     10-11  22-23     22-23
      
หลักสูตร : ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน 
Course  :
 Inspection of Scaffolding
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม :
1 วัน  (6 ชั่วโมง) 
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 3,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก :
3,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน
(Inspector of scaffolding)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่       8           8    
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
    

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


          


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 98,619