บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

   ประวัติการก่อตั้งภายหลังที่กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 โดยมีกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายกระทรวงอื่นๆ อีกมาก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภท ให้ใส่ใจปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายเพื่อความปลอดภัย ฯ และสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้แรงงาน
   ดังนั้น บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จึงได้ถือก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยได้จดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0205556019728 โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้กระทรวงแรงงาน สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับเลขทะเบียนที่ จป-0-012 ดำเนินการตั้งแต่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  

ยินดีให้บริการ

1. บริการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรตามข้อกำหนดกฎหมาย และทุกหลักสูตร

2.บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน งานระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ

3. จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ฯ ในการทำงานที่มีคุณภาพ และได้รับรองตามมาตรฐาน

4. บริการตรวจสอบ รับรองระบบไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าประจำปี ระบบสายล่อฟ้า

5. การตรวจสอบ และรับรอง ลิฟท์ รอก เครน

6.บริการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร จัดนิทรรศการในโรงงาน

7.บริการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 
  สแกน QR CODE ลงทะเบียนออนไลน์ อบรมได้ทันที
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
 
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,619