แผนอบรมประจำปี 2566

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 19-20

วิทยากรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 19-21 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

26-27

เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

30

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

1,500 / 1,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

31

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 2

การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 8 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

14

การสอบสวน และการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุด้วย 5WHY

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

13-15

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

18

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

23-24

เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 25 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 25

การสร้างสรรค์สื่อความปลอดภัยด้วย

โปรแกรม Canva

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  ฟรี clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 28 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 6-8 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) 4 ผู้

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,0000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 9-10 ผู้เฝ้าระวังไฟ  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,000

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

10

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

1,500 / 1,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

11-12

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับเสาส่งสัญญาณ) จ.ชลบุรี

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,000 / 2,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

13

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

1,500 / 1,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

17

การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 18 การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าในสำนักงาน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  ฟรี clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 18 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 23-24 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 25 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
11 31 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 3 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 6

การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม(Online)

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

10

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

19-21

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

25

การบริหารงานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

27-28

เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 29 การบริหารงานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 5 ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรกลหนัก

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 9 การเขียนแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

11-12

ผู้เฝ้าระวังไฟ

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

13-14

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

(สำหรับเสาส่งสัญญาณ) จ.ชลบุรี

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,000 / 2,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

15

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

18-19

วิทยากรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 23

การออกแบบชุดท่าโยคะในสำนักงานลดอาการออฟฟิสซินโดรม

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,000 / 1,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 24-25

วิทยากรโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  5,000 / 4,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 25-26 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 26

การสร้างสรรค์สื่อความปลอดภัยด้วยโปรแกรม Canva

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
11 27 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
12 30 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 1-3 Smart Lady Safety Trainer

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 / 4,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 4 การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าในสำนักงาน  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3  5-7 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) 4 ผู้

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

6

การประเมินความเสี่ยง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5  9 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

12-14

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 15 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 20 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 22-23 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 30 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 6-7 ผู้เฝ้าระวังไฟ

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 / 4,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 8-9

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับเสาส่งสัญญาณ) จ.ชลบุรี

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 12

การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

15

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 17 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

20-21

วิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 26-27 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 31 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 7 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 8 การประเมินความเสี่ยงการยศาสตร์  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

11

ทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้อง

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

15

การสร้างข้อมูลความปลอดภัยในรูปแบบ Dashboad

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

15

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

14-16

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 17-18

วิทยากรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,0000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 23 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 24-25 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 28-29

Safety Mindset สู่พฤติกรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  3,500 / 3,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
11 31 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 1 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Online)

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

1,500 / 1,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 4-6 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) 4 ผู้  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

5

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรกลหนัก

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

7-8

ผู้เฝ้าระวังไฟ

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

9-10

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับเสาส่งสัญญาณ) จ.ชลบุรี

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,000 / 2,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

15

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 19 จิตวิทยาเชิงบวกกับความปลอดภัย (Online) K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,0000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 21-22 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 28 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 29 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 9 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 10 การเขียนแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

12

การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (Online)

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

14

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

16-18

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

19-20

วิทยากรโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 24 การบริหารงานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Online) K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,000 / 1,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 25 การสอบสวนและการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุด้วย 5WHY (Online) K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 26-27 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 27

การสร้างสรรค์สื่อความปลอดภัยด้วยโปรแกรม Canva

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
11 31 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 2-4 Smart Lady Safety Trainer

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 / 4,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 6-8 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

8-9

วิทยากรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

9-10

ผู้เฝ้าระวังไฟ

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

11-12

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับเสาส่งสัญญาณ) จ.ชลบุรี

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,000 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

14

การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าในสำนักงาน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 15 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 20 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 21 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 23-24 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
11 28

การออกแบบชุดท่าโยคะในสำนักงาน ลดอาการออฟฟิสซินโดรม

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,000 / 1,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
12 31 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 4 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 6

การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,000 / 1,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

14-15

วิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 / 4,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

18-20

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

21-22

เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

23

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 


Visitors: 70,289
Powered by ReadyPlanet