หลักสูตรวิศวกรรม

หลักสูตรด้านวิศวกรรม

 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า
  THB 2,250.00
  THB 2,500.00  (-10%)
 • ขายดี
  หลักสูตรการติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้าน
  THB 3,150.00
  THB 3,500.00  (-10%)
 • ขายดี
  การขับรถยกอย่างถูกวิธี และปลอดภัย
  THB 2,250.00
  THB 2,500.00  (-10%)
 • ขายดี
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น/เครน (ชนิดอู่กับที่)
  THB 3,150.00
  THB 3,500.00  (-10%)

หลักสูตรด้านวิศวกรรม (In-Hourse)

 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถกระเช้า
  THB 15,000.00
  THB 18,000.00  (-17%)
 • ขายดี
  หลักสูตรการติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้าน
  THB 31,500.00
  THB 35,000.00  (-10%)
 • ขายดี
  การขับรถยกอย่างถูกวิธี และปลอดภัย
  THB 15,000.00
  THB 18,000.00  (-17%)
 • ขายดี
  ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น/เครน (ชนิดเคลื่อนที่)
  THB 42,000.00
  THB 45,000.00  (-7%)


Visitors: 9,160