พฤศจิกายน

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 4 หลักสูตรทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 6-7 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน              ระดับบริหาร  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

8-9

วิทยากรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

14

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก Forklift

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 15

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

19-20

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน            ระดับหัวหน้างาน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 21-22 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ) K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,300 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 26-27 หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  3,500 / 3,300 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 28-29 หลักสูตรการติดตั้ง และการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,000 / 3,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 30 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,300 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 105,868