พฤศจิกายน

No.                              ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม                  สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 2 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( เสาไฟฟ้า ) 7 พ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.- clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่  8-9 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

4,000.-

/3,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับก๊าซอัดแรงดัน 10 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน 14 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
6 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

15-16 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
7 หลักสูตร การทำงานกับความร้อนและประกายไฟ ( Hotwork )

17 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Chinese version)

27-28 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

15,000.-

/12,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
9 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )     

30 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 62,396