พฤศจิกายน

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 2-4 Smart Lady Safety Trainer

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 / 4,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 6-8 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) 4 ผู้  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

8-9

วิทยากรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,500 / 4,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

9-10

ผู้เฝ้าระวังไฟ

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

11-12

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับเสาส่งสัญญาณ) จ.ชลบุรี

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,000 / 2,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

14

การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าในสำนักงาน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 1,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 15 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 20 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  1,500 / 1,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 21 การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 23-24 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
11 28

การออกแบบชุดท่าโยคะในสำนักงาน ลดอาการออฟฟิสซินโดรม

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,000 / 1,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
12 31 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,500 / 4,000 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 70,285