ธันวาคม

No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 11 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 12, 13, 14

หลักสูตรการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่ได้ 4 ผู้)

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 / 4,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

16-17

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ระดับหัวหน้างาน

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

24

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 / 4,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

25

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 110,718