ธันวาคม

No.                         ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม                  สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัคร
อบรม
1

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

7-8 ธ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower A ) 12 ธ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคม อมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-

/2,000.-

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower B ) 13-14 ธ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

4 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น (3 ชั่วโมง) 15 ธ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

1,500.-

/1,200.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 19-20 ธ.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  22 ธ.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 62,393